دانلود جدید ترین ها

دانلود جدیدترین مطالب روز دنیا

کاربرگ محاسبه حکم سال 96 با استفاده از استفاده از اطلاعات اخرین حکم 95استفاده ,اطلاعات ,محاسبه ,اطلاعات اخرین
استفاده ,اطلاعات ,محاسبه ,اطلاعات اخرین

خبر24: کاربرگ محاسبه حکم سال 96 با استفاده از استفاده از اطلاعات اخرین حکم 95:با توجه به برخی اشکالات جزئی در محاسبه حکم ورژن 9600 در این کاربرگ با وارد کردن اطلاعات حکم امسال، به طور تقریبی و دقیق تر حکم سال 96 با افزایش 10 درصدی را محاسبه  کنید.

استفاده ,اطلاعات ,محاسبه ,اطلاعات اخرین

کاربرگ محاسبه حکم سال 96 با استفاده از استفاده از اطلاعات اخرین حکم 95منبع : اخبار آموزش و پرورش کاربرگ محاسبه حکم سال 96 با استفاده از استفاده از اطلاعات اخرین حکم 95
برچسب ها : استفاده ,اطلاعات ,محاسبه ,اطلاعات اخرین


مطالب مرتبط